SmartaSlangar

SMARTA slangar

Det finns slangar för praktiskt taget alla användningsområden. Skall du ersätta en gammal slang som har haft en godtaglig livslängd så kan du som regel ersätta den med en likvärdig slang.

Om du tycker att slangen går sönder för ofta så finns det nästan alltid en bättre anpassad slang att välja alternativt så kan installationen anpassas för att ge bättre driftsekonomi.

För att välja rätt slang till en applikation måste ett antal faktorer vägas in.

S = Storlek
M = Media
A = Applikation
R = Regler
T = Temperatur
A = Arbetstryck